[قید]

هم‌اکنون

( ه-م-‌-ا-ک-ن-و-ن )
1 now right now , presently

now /nɑʊ/ /naʊ/


right now /raɪt naʊ/ /raɪt naʊ/


presently /ˈprezntli/ /ˈprezntli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان