[اسم]

nova

/nˈoʊvə/
قابل شمارش

1 نواختر

معادل ها در دیکشنری فارسی: نواختر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان