[اسم]

نی‌نی

( ن-ی-‌-ن-ی )
1 baby newborn

baby /ˈbeɪ.bi/ /ˈbeɪ.bi/


newborn /ˈnuːbɔːrn/ /ˈnjuːbɔːn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان