[حرف اضافه]

همچون

( ه-م-چ-و-ن )
1 like similar to

like /lɑɪk/ /laɪk/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان