[صفت]

همین

( ه-م-ی-ن )
1 same very

same /seɪm/ /seɪm/


very /ˈveri/ /ˈveri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان