[صفت]

هم‌بسته

( ه-م-‌-ب-س-ت-ه )
1 interdependent correlated , linked

interdependent /ˌɪntərdɪˈpendənt/ /ˌɪntədɪˈpendənt/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان