[اسم]

هم‌زن

( ه-م-‌-ز-ن )
1 mixer blender

mixer /ˈmɪksər/ /ˈmɪksə/


blender /ˈblɛndər/ /ˈblɛndə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان