[صفت]

هم‌عصر

( ه-م-‌-ع-ص-ر )
1 contemporary

contemporary /kənˈtɛmpəˌrɛri/ /kənˈtemprəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان