[اسم]

هم‌کلاس

( ه-م-‌-ک-ل-ا-س )
1 classmate

classmate /ˈklæsmeɪt/ /ˈklɑːsmeɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان