[صفت]

پاستوریزه

( پ-ا-س-ت-و-ر-ی-ز-ه )
1 pasteurized

pasteurized /pˈæstjuːɹˌaɪzd/ /pˈastjuːɹˌaɪzd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان