[صفت]

pasteurized

/pˈæstjuːɹˌaɪzd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پاستوریزه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پاستوریزه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان