[اسم]

pasteurized milk

/pˈæstjuːɹˌaɪzd mˈɪlk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیر پاستوریزه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیر پاستوریزه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان