[فعل]

to pasteurize

/ˈpæstʃəraɪz/
فعل گذرا
[گذشته: pasteurized] [گذشته: pasteurized] [گذشته کامل: pasteurized]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پاستوریزه کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: پاستوریزه کردن
  • 1.pasteurized milk
    1. شیر پاستوریزه شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان