[فعل]

پاستوریزه کردن

( پ-ا-س-ت-و-ر-ی-ز-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to pasteurize

to pasteurize /ˈpæstʃəraɪz/ /ˈpɑːstʃəraɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان