[اسم]

pastel

/pæˈstel/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مداد شمعی پاستل

  • 1.drawings in pastel
    1. نقاشی با مداد شمعی
[صفت]

pastel

/pæˈstel/
غیرقابل مقایسه

2 کمرنگ

  • 1.My daughter wants to paint her room a pastel pink.
    1. دخترم می‌خواهد اتاقش را رنگ صورتی کمرنگ کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان