[اسم]

pastern

/ˈpæstərn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بخلق اسب

  • 1.The flaws I disqualify a horse for are a weak hind leg and long pasterns,
    1. ایراداتی که من به خاطرش یک اسب را فاقد صلاحیت می دانم داشتن پای عقب ضعیف و بخلق بلند است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان