[اسم]

pastiche

/ˌpæˈstiʃ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استقبال (هنر) تقلیدنمایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان