[اسم]

پایان‌نامه

( پ-ا-ی-ا-ن-‌-ن-ا-م-ه )
1 dissertation thesis

dissertation /ˌdɪsərˈteɪʃn/ /ˌdɪsəˈteɪʃn/


thesis /ˈθiːsɪs/ /ˈθiːsɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان