[اسم]

پرستار

( پ-ر-س-ت-ا-ر )
1 nurse

nurse /nɜrs/ /nɜːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان