[اسم]

پرستاری

( پ-ر-س-ت-ا-ر-ی )
1 nursing

nursing /ˈnɜrsɪŋ/ /ˈnɜːsɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان