[اسم]

پلاتین

( پ-ل-ا-ت-ی-ن )
1 platinum

platinum /ˈplætɪnəm/ /ˈplætɪnəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان