[فعل]

چراندن

( چ-ر-ا-ن-د-ن )
1 to pasture to put (animals) to graze in a pasture
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان