[قید]

چندان

( چ-ن-د-ا-ن )
1 so so many , so much
2 so so many , so much
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان