[اسم]

چهارشنبه

( چ-ه-ا-ر-ش-ن-ب-ه )
1 Wednesday

Wednesday /ˈwenzdeɪ/ /ˈwɛnzdeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان