[اسم]

Wednesday

/ˈwenzdeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چهارشنبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چهارشنبه
 • 1.Wednesday would be a good day for us to go running.
  1. چهارشنبه روز خوبی برای دویدن ما خواهد بود.
on Wednesday
روز چهارشنبه
 • The restaurant is always closed on Wednesdays.
  رستوران همیشه روزهای چهارشنبه تعطیل است.
last/next Wednesday
چهارشنبه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Wednesday?
  1. آیا چهارشنبه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Wednesday.
  2. او چهارشنبه گذشته کارش را شروع کرد.
Wednesday morning/afternoon/night
چهارشنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Wednesday
واژه Wednesday یا چهارشنبه سومین روز هفته در تقویم میلادی است. واژه Wednesday اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان