[صفت]

wee

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کوچک کوچولو، اندک، ریز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان