[اسم]

کاغذ مومی

( ک-ا-غ-ذ- -م-و-م-ی )
1 wax paper

wax paper /wˈæks pˈeɪpɚ/ /wˈaks pˈeɪpə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان