[صفت]

کلاسه‌شده

( ک-ل-ا-س-ه-‌-ش-د-ه )
1 classified

classified /ˈklæsɪfaɪd/ /ˈklæsɪfaɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان