[اسم]

کنفرانس

( ک-ن-ف-ر-ا-ن-س )
1 conference

conference /ˈkɑnfərəns/ /ˈkɒnfərəns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان