[اسم]

conference

/ˈkɑnfərəns/
قابل شمارش

1 همایش کنفرانس

مترادف و متضاد congress discussion meeting
  • 1.Our firm holds a conference annually.
    1 . هر ساله شرکت ما یک همایش برگزار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان