[اسم]

conference

/ˈkɑnfərəns/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 همایش کنفرانس

معادل ها در دیکشنری فارسی: همایش نشست گردهمایی کنفرانس
مترادف و متضاد congress discussion meeting
  • 1.Our firm holds a conference annually.
    1. هر ساله شرکت ما یک همایش برگزار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان