[اسم]

confessor

/kənfˈɛsɚ/
قابل شمارش

1 کشیش اعتراف‌گیر

2 فرد اعتراف‌کننده معترف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان