[اسم]

confidante

قابل شمارش

1 محرم اسرار راز نگه‌دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌راز محرم راز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان