[صفت]

هم‌راز

( ه-م-‌-ر-ا-ز )
1 confidant confidante

confidant /ˈkɑːnfɪdænt/ /ˌkɒnfɪˈdɑːnt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان