[صفت]

confidential

/ˌkɑnfəˈdɛnʃəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more confidential] [حالت عالی: most confidential]

1 محرمانه خصوصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سری محرمانه
  • 1.We were told that the information is strictly confidential.
    1. به ما گفته شد که اطلاعات به شدت محرمانه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان