[قید]

confidently

/ˈkɑn.fəd.ənt.li/
غیرقابل مقایسه

1 با اعتماد به نفس با اطمینان

  • 1.Try to act confidently, even if you feel anxious.
    1. سعی کن با اعتماد به نفس رفتار کنی حتی اگر حس اضطراب داری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان