[اسم]

confetti

/kənˈfeti/
قابل شمارش

1 کاغذرنگی های ریز که بر سر افراد می ریزند کانفتی

  • 1.Confetti showered down on the newly-weds.
    1. کاغذرنگی های ریز روی سر تازه عروس و داماد ریخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان