[اسم]

confectionery

/kənfˈɛkʃənˌɛɹi/
غیرقابل شمارش

1 شیرینی‌جات فراورده‌های قندی

مترادف و متضاد sweets

2 قنادی شیرینی‌فروشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان