[اسم]

confectionery

/kənfˈɛkʃənˌɛɹi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیرینی‌جات فراورده‌های قندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب‌نبات شیرینی‌جات
مترادف و متضاد sweets

2 قنادی شیرینی‌فروشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیرینی‌فروشی قنادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان