[اسم]

confectioner

/kənˈfekʃənər/
قابل شمارش

1 قناد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان