[اسم]

confectioner

/kənˈfekʃənər/
قابل شمارش

1 قناد

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیرینی‌فروش قناد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان