[اسم]

coney

/kənˈaɪ/
قابل شمارش

1 خرگوش (جانورشناسی)

مترادف و متضاد rabbit

2 خز خرگوش

3 خرگوش بی‌دم (جانورشناسی) پایکا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان