[اسم]

confab

قابل شمارش

1 صحبت خصوصی جلسه خصوصی

[فعل]

to confab

فعل گذرا

2 به‌شکل خصوصی صحبت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان