[اسم]

confection

/kənfˈɛkʃən/
قابل شمارش

1 شیرینی کیک تزیین‌شده

2 ترکیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان