[اسم]

confabulation

قابل شمارش

1 افسانه‌سازی (روان‌شناسی)

توضیحاتی در مورد واژه confabulation
واژه confabulation به معنی پر کردن ناخودآگاه فواصل حافظه با تجارب غیر واقعی و خیالی است که بیمار آنها را باور می‌کند اما واقعیت ندارد. به عبارت دیگر در این حالت، بیمار بخشی از خاطرات خود را با جزئیات من‌درآوردی پر می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان