[اسم]

conduit

/ˈkɑnduɪt/
قابل شمارش

1 لوله مجرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجرا
مترادف و متضاد channel pipe
  • 1.The water flowed through the conduit.
    1. آب در درون لوله جریان داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان