[اسم]

conduction

قابل شمارش

1 انتقال (گرما، برق و ...) رسانش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان