[اسم]

conductivity

قابل شمارش

1 رسانایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان