[اسم]

گارسن

( گ-ا-ر-س-ن )
1 waiter

waiter /ˈweɪtər/ /ˈweɪtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان