[عدد]

یازده

( ی-ا-ز-د-ه )
1 eleven

eleven /ɪˈlevən/ /ɪˈlevn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان