[عدد]

eleven

/ɪˈlevən/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یازده عدد 11

معادل ها در دیکشنری فارسی: یازده
  • 1.Nine, ten, eleven, twelve.
    1. نه، ده، یازده، دوازده.
  • 2.There are eleven girls in my class and fifteen boys.
    2. یازده دختر و پانزده پسر در کلاس هستند.
کاربرد واژه eleven به معنای یازده
واژه eleven به معنای عدد یازده، عددی است که قبل از دوازده و بعد از ده می‌آید. eleven عددی فرد است. در انگلیسی اعداد صفت شمارشی هستند و برای شمارش اسامی یا اشخاص استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان