[صفت]

eleventh

/ɪˈlevnθ/
غیرقابل مقایسه

1 یازدهم یازدهمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: یازدهم
  • 1.Her birthday is on the eleventh of this month.
    1. تولد او یازدهم این ماه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان