[صفت]

elfin

/ˈɛlfɪn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more elfin] [حالت عالی: most elfin]

1 جن‌مانند پری‌مانند

[اسم]

elfin

/ˈɛlfɪn/
قابل شمارش

2 جن پری

مترادف و متضاد elf
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان